Korte fakta

Korte fakta

Sobi's hovedkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.
  • Sobi er en international medicinalvirksomhed, der har specialiseret sig i lægemidler til behandling af sjældne sygdomme.
  • Vores aktiviteter er opdelt i forretningsområderne: Hæmatologi herunder hæmofili, Immunologi/Speciality Care samt fremstilling af koagulationsfaktor VIII.
  • Sobi har en forskningsportefølje med betydeligt potentiale.