Patientorganisationer

Patient-
organisationer

Patient-
organisationer

Vi samarbejder med patientorganisationer

For at kunne udvikle og levere nye behandlinger, der imødekommer de behov, som mennesker med sjældne sygdommen har, lægger vi stor vægt på at lære om de udfordringer, som disse patienter og deres familier oplever, og om de fordele og begrænsninger, som deres nuværende behandlingsmuligheder medfører.

For at nå vores fælles mål – at opnå de bedste resultater for mennesker med sjældne sygdomme igennem forskning, uddannelse og øget bevidsthed samt at sikre, at mennesker med en sjælden sygdom har adgang til de nødvendige behandlinger, støtter og samarbejder Sobi med en række forskellige patientorganisationer.

Alle samarbejder med patientorganisationer rapporteres åbent, enten her på siden eller på vores globale websted

Patientforeninger

Sobi samarbejder med patientforeninger for at forbedre livet for mennesker, som rammes af en alvorlig sygdom. 

2021

Danmarks bløderforening www.bloderforeningen.dk
Støtte til Danmarks Bløderforenings QoL studie no 4. på kr. 45.657 kr.