Våra läkemedel

Produkter

Produkter

Produkter

Sobi har en bred produktportefølje inden for specialerne: Hæmatologi herunder hæmofili, immunologi/Speciality Care samt fremstilling af koagulationsfaktor VIII.

Sobi´s produkter

Egne produkter er patentbeskyttede produkter, som Sobi har globale eller regionale rettigheder over.

Læs mere


Partnerprodukter

Sobi markedsfører produkter på vegne af virksomheder, der producerer lægemidler til sjældne eller livstruende sygdomme, hvor nuværende behandling enten ikke er tilstrækkelig eller tilfredsstillende.

Læs mere


Fremstilling af koagulationsfaktor VIII

Sobi fremstiller og leverer det aktive stof i koagulationsfaktor VIII til behandling af hæmofili A.